హలో పై ఫాలో అయ్యేందుకు 5 ప్రముఖ ఫిట్ నెస్ అకౌంట్స్

          ప్రతివ్యక్తి కి ఫిట్ నెస్ నిర్వచనం విభిన్నంగా ఉంటుంది. అది ఒకరకం జీవనశైలి. తన పట్ల తనకు గల కట్టు బాటు. నిజానికి ఫిట్ నెస్ అనేది మనస్సు, శరీరం, ఆత్మ ల మధ్య…

Continue Reading